Home » Informacje dla kursantów

Category Archives: Informacje dla kursantów

Kurs przygotowawczy do testu kompetencji językowych

Zapraszamy na kurs przygotowawczy do testu kompetencji językowych, który jest obowiązkowy dla kandydatów do klas dwujęzycznych. Test ten odbędzie się w szkołach podstawowych dnia 28 maja. Polega on na rozwiązaniu zadań, w których wykorzystywane są języki obce oraz języki fikcyjne. Nie jest to test z j.angielskiego. 


Kurs przygotowany przez Language Academy obejmuje 4 spotkania. Na warsztatach nauczymy dzieci właściwego podejścia do rozwiązywania tego typu zadań. Każdy uczestnik kursu otrzyma potrzebne materiały w cenie kursu.

Cena wraz z materiałami: 200 zł (dla kursantów Language Academy zniżka 50 zł)

Termin:  23.04, 30.04, 7.05, 14.05 (piątki)

Godzina: do ustalenia
Ilość miejsc jest ograniczona. 

Zapisy do 19 kwietnia tj. poniedziałek.

Przerwa świąteczna od 29 marca do 6 kwietnia

Przerwa świąteczna w Language Academy zostaje wydłużona. Już od poniedziałku 29 marca zajęcia nie będą odbywały się. Przerwa ta potrwa do 6 kwietnia tj. wtorek.

W związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021 (zmiana terminu ferii zimowych) we wszystkich grupach zrealizowano co najmniej 4 lekcje więcej, dlatego też postanowiliśmy wydłużyć przerwę świąteczną.

W najbliższym tygodniu od 22 do 26 marca zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Zajęcia 14 października

Zapraszamy na zajęcia według planu 🙂