Metoda nauczania Language Academy

Trzy filary

PRODUKCJA JĘZYKOWA

UCZENIE SIĘ NOWYCH ZWROTÓW

NAUCZANIE I PRAKTYKA GRAMATYKI

Systematyczna praktyka powyższych elementów gwarantuje sukces językowy. Kluczowa jest jednak systematyczność. Regularnie poszerzamy zasób słownictwa i motywujemy kursantów do powtarzania wprowadzonych zwrotów. Ponadto, zadaniem lektora jest nauczanie gramatyki w prosty sposób oraz przećwiczenie danego zagadnienia na każdych zajęciach w kilka minut. Tym samym bazą każdej lekcji staje się praktyka mówienia, wykorzystując wprowadzane struktury (gramatykę) oraz zwroty (słownictwo).